DIEM


Daily Impact Emergency Management, oftewel ‘DIEM’, bestaat uit twee verschillende maar functioneel met elkaar samenhangende delen: een Expert Netwerk en een Primaire Researchgroep. DIEM is een combinatie van denktank, opleidingsgroep en activistisch netwerk dat zich vooral richt op de analyse van complexe problematiek en het zoeken naar oplossingen waarvoor out-of- the-box
denken vereist is. Als maatschappelijke onderneming ontwikkelt en ondersteunt DIEM allerlei activiteiten en ontplooit ook zelf initiatieven die tot doel hebben om twee complexe problemen aan te pakken die men op vrijwel alle (vak)gebieden tegenkomt: een toenemende versnippering (Fragmentation) en ergernis over resultaten die achterblijven bij vooraf gewekte verwachtingen (Lack of impact). In haar huidige vorm zou men DIEM kunnen beschouwen als recent opgestarte maatschappelijke onderneming ware het niet dat dat zij voortbouwt op decennialange ervaring, een wereldwijd netwerk en veel eigen kennis binnen organisaties en initiatieven die voorafgingen aan DIEM.
Expert Network


DIEM zoekt en selecteert een bijzonder slag van mensen en organisaties, nl. zij die zich interesseren  voor toekomst-gerichte, complexe vraagstukken waarbij het vermogen om nieuwe wegen te gaan en het creëren van dwarsverbindingen voorop staat. Daarnaast dienen zij niet bang, proactief en internationaal georiënteerd te zijn – en te kunnen bogen op ervaring vanuit de praktijk. Tevens dienen zij gezegend te zijn met gezond verstand en gevoel voor humor. Personen en organisaties kunnen zich niet aanmelden maar worden uitgenodigd of voorgedragen. Wanneer zij voldoen aan het profiel kunnen ze, in eerste instantie voor een jaar, meedraaien in het netwerk als Partner, Expert, Young Professional of als Subscribeer. Binnen het netwerk vindt een proactieve en interactieve dialoog plaats, o.a. met uitwisseling van kennis en toegang tot contacten via de Online Knowledge Exchange (OKE) service.


Primary Research Group


Bij primair onderzoek gaat het er niet om wat ‘statistisch significant’ is maar om wat ‘functioneel relevant’ is. DIEM biedt, naast vraaggericht onderzoek, daarom vooral oplossings-gerichte sessies aan. Deze Solution-Finding Sessions maken gebruik van de door DIEM ontwikkelde Focused Feedback Methodiek die gericht is op het creëren van mede-eigenaarschap van zowel de probleemanalyse als de zoektocht naar oplossingen. Het gaat daarbij om Lezingen, Seminars, Masterclasses, Workshops en (online) Symposia. Intern worden zij vooral in samenspraak met de partners in het Expert Netwerk georganiseerd en uitgevoerd. De partners zijn daarbij leidend in het bepalen van het thema, deelnemers, locatie, financiering en de gewenste impact. Ook externe verzoeken voor deze Solution-Finding Sessions en primair onderzoek worden soms gehonoreerd, zoals bij het 11th Brunel International Lectureship van het gerenommeerde Britse Institution of Civil Engineers.

Yes, I'm interested...
...in the DIEM ‘Expert Network’.
Yes, I'm interested...
...in ‘Solution-Finding Sessions’.
NPO Radio 2: Crisismanagement & Covid-19
januari 12th, 2022
DIEM and ‘20/20 Vision’ offering scholarships
december 22nd, 2020
From Risk to Resilience…: How do we get there?
maart 3rd, 2020